Privacyverklaring Trouwen In

Het waarborgen van uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Onze verwerking van uw persoonsgegevens is in overeenstemming met deze privacyverklaring en deze is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze verwerking voldoet aan de vereisten van de AVG. Wij hechten veel waarde aan zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.


De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de gegevens die we van u krijgen en dat kunnen de volgende gegevens zijn:

Deze gegevens gebruiken wij voor het uitvoeren van opdrachten en om eventueel contact met u op te nemen met betrekking tot de opdracht en/of uw vragen erover. Na de uitvoering van de opdracht bewaren wij uw gegevens voor service. Op uw verzoek verwijderen wij uw gegevens. Als u zichzelf aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan gebruiken we de door u opgegeven contactinformatie om de nieuwsbrief te sturen.

 

Om onze werkzaamheden uit te voeren kunnen wij gebruikmaken van externe partijen of serviceproviders om bepaalde taken namens ons te verwerken. Alleen indien nodig, delen we met die partijen ook uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat dergelijke externe partijen voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming en dat zij uw persoonsgegevens alleen gebruiken volgens onze instructies en voor de specifieke doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

 

Ook gebruikt onze website analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website.

 

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken. We streven er vanzelfsprekend naar om deze rechten te respecteren en te ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke rechten en hoe u deze kunt uitoefenen:


We hebben maatregelen genomen om uw rechten uit te oefenen en te respecteren. Houd er rekening mee dat er bepaalde uitzonderingen en beperkingen kunnen gelden op deze rechten, volgens de toepasselijke wetgeving.

 

Trouwen In

Dorpstraat 13A

7468 MD Enter

06 – 20 03 38 23

info@trouwenintwente.nl